ADMINISTRACIÓ

° SECRETARIA

• NORMES BÀSIQUES DEL MENJADOR. MENÚS

NORMES BÀSIQUES DEL MENJADOR

menu menjador
Descarregar pdf
menú gener »
Descarregar pdf
menú desembre »

El nostre centre disposa de servei complementari de menjador que funciona des de l’1 d’octubre fins al 31 de maig. Per tal de garantir el bon funcionament d’aquest servei és imprescindible que l’encarregada del menjador dispose abans d’octubre d’una fitxa individual de l’alumne/a amb les seues dades personals, i d’altres informacions d’interés (possibles al·lèrgies, malalties cròniques,…) que ajudaran que els vostres fills i filles estiguen millor atesos.

El finançament del menjador és possible per les aportacions que la Conselleria realitza a l’alumnat més la xicoteta aportació que aquests realitzen mensualment. A més a més, de les aportacions d’aquells alumnes no becaris que utilitzen aquest servei esporàdicament o de forma permanent. En tots els casos recordeu que el rebut s’ha d’abonar al banc dins del termini establert per al seu pagament, en cas contrari, l’assistència al menjador escolar del centre s’haurà de realitzar mitjançant vales.

Hi ha un RRI (reglament de règim intern) l’aplicació del qual interessa a tota la comunitat educativa. A aquell alumne que no respecte les normes del menjador se li aplicarà aquest reglament i se li podrà arribar a suspendre del servei de menjador. Totes les famílies que utilitzen el servei de menjador escolar hauran de signar els acords elaborats per la Comissió del Menjador Escolar perquè siguen coneixedores de les normes que el regeixen.

Recordeu que el servei de menjador també té una finalitat educativa com qualsevol activitat que des del centre es realitze, i axí:

Cal respectar els educadors/es, contractats laboralment per una empresa com a qualsevol professor/a del centre, ja que són els encarregats dels vostres fills i filles durant el migdia.

Hi ha una comissió del menjador que regula i atén el funcionament d’aquest servei juntament amb l’encarregada Laura Font i el director del centre als quals podeu presentar les vostres suggerències.

Us recordem també que el divendres, a causa de l’horari especial, l’alumnat serà arreplegat de 14 a 14:15 h.

NORMATIVA DEL MENJADOR

AMPA CEIP MALVA-ROSA C/ Pico de Teide, 1 46011 València (L'Horta) Tel: 963 723 054 Fax: 963561812 46011533@edu.gva.es
CAxhtmlcss