QUI SOM?

La nostra escola us ofereix:

L’aprenentatge en les noves tecnologies ja que tot l’alumnat té accés a la sala d’ordinadors, on es treballa amb la meitat dels xiquets/es de cadascuna de les classes per tal d’obtindre millors resultats, també a totes les aules hi ha una mitjana de 3 ordinadors connectats a internet per poder-hi treballar en totes les àrees educatives.

La incorporació primerenca de les llengües. La nostra escola imparteix l’ensenyament en valencià perquè pensem que és l’única forma d’adquirir aquesta llengua, oficial al nostre territori i, tan necesària avui per accedir al món laboral.

L’ensenyament de l’anglés amb suport informàtic i en grups reduïts en 1r i 2n.

Els agrupaments flexibles i suports que en les àrees instrumentals es programen, per tal de individualitzar i adaptar el currículum educatiu a les necessitats de l’alumnat del centre.

L’ensenyament de l’educació artística (música i plàstica) en una aula amb material específic per tal d’intensificar aquest àmbit tan important en l’educació integral de l’alumnat.

La disposició del centre d’unes aules àmplies, ben ventilades, amb aire condicionat i amb excel·lent il·luminació.

El Servei de menjador amb l’aprofitament del temps lliure que deixa aquest, amb planificació d’activitats diverses: treballs manuals, jocs populars, ús dels ordinadors, confecció d’una revista escolar…

 

 

AMPA CEIP MALVA-ROSA C/ Pico de Teide, 1 46011 València (L'Horta) Tel: 963 723 054 Fax: 963561812 46011533@edu.gva.es
CAxhtmlcss